Privacy Verklaring Doodletrimsalon Prins Jan

 

Doodletrimsalon Prins Jan verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 onder b AVG). Het beantwoorden van uw vragen, het reserveren van een behandeling en het uitvoeren van een behandeling, valt onder deze bepaling.

Als u hiervoor toestemming heeft gegeven, kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor het toesturen van aanbiedingen en nieuwsbrieven (artikel 6 lid 1 onder a AVG). Deze toestemming kunt u op elk moment weer intrekken. U ontvangt dan geen aanbiedingen en/of nieuwsbrieven meer van ons.

 

Uw gegevens worden bewaard zo lang dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is of in verband met wettelijke verplichtingen (bewaartermijn belastingwetgeving). Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met mij op.

 

Welke persoonsgegevens

Voor –en achternaam

Geslacht

Adres, Postcode en Woonplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer/ E-mailadres

Betaalgegevens

IP-adres

 

Uitgangspunten

 

De verwerking van uw persoonsgegevens voldoet aan de bepalingen in de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat wil zeggen dat wij alleen die persoonsgegevens van u verwerken die noodzakelijk zijn en de wettelijke bewaartermijnen hanteren. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarmee u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

 

Doodletrimsalon Prins Jan is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:

 

Verwerkers

Voor het verwerken van uw reservering maken wij gebruik van diensten van derde partijen. Hierover hebben wij met deze derden afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een Verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staan onder andere afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

 

Uw rechten

U heeft wettelijk gezien een aantal rechten die te maken hebben met de verwerking van uw persoonsgegevens. Het gaat om de volgende rechten:

 

  • Recht op informatie en inzage: je kan op aanvraag inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. Daarbij kunnen we u ook vertellen waarom we dat doen.
  • Recht om vergeten te worden: u kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Indien er andere doeleinden zijn waarvoor we rechtmatig je gegevens verwerken, kan het zijn dat we ze voor dat doel nog wel (tijdelijk) verwerken.
  • Recht om te wijzigen: indien wij verkeerde gegevens van u hebben, kunt u deze laten wijzigen.
  • Beperking: als je van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, kunt u dit kenbaar maken. We zullen deze verwerking dan binnen redelijke termijn beperken.
  • Bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens.
  • Overdraagbaarheid: u heeft de mogelijkheid om op aanvraag uw persoonsgegevens over te (laten) dragen.

 

Voor het uitoefenen van deze rechten kunt u contact met mij opnemen. Binnen een maand na ontvangst wordt uw verzoek beoordeeld en ontvangt u een besluit.

 

Klachten

Voor klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met mij opnemen.

Ook is het mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Adres AP.

 

Website en Cookies

U kunt deze website anoniem bezoeken, tenzij u persoonlijke gegevens invult . Wel willen wij een beeld krijgen van het aantal bezoekers van onze site en welke pagina’s er worden bezocht. Daarvoor worden enkel het aantal bezoeken geregistreerd en niet de identiteit van de bezoekers. Uw gegevens blijven dus anoniem. Wij gebruiken cookies voor een bezoekersanalyse..

 

Ook om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdelijk op uw harde schijf wordt geplaatst door een webserver. Met behulp van een cookie kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze website bezoekt en kan de website speciaal op u worden ingesteld. Een cookie helpt u dus tijd te besparen. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

 

U kunt cookies weigeren in uw browserinstellingen. Wij wijzen u er echter op dat de werking en het gebruik van sommige onderdelen op de website kan vertragen of onmogelijk kan maken. Via de helpfunctie van uw browser (vaak terug te vinden in het menu “opties”) vindt u meer informatie over cookies.

 

 

Wijzigen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn. Wij raden u aan de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Meer informatie over AVG vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/